GDPR

Andmekaitse ja GDPR

Casinobonuses.ee jaoks on väga tähtis, et sinu andmed oleksid kaitstud. Selle tagamiseks oleme kokku pannud käesoleva andmekaitse- ja privaatsuspoliitika. Juhime tähelepaenu, et jälgime GDPR (General Data Protection Regulation) nõudeid ja oleme nendega arvestanud Casinobonuses.ee veebilehel.

Milleks GDPR?

Eesti Vabariik liitus 2004. aastal Euroopa Liiduga ja see tähendas, et Eesti peab jälgima Euroopa Liidus kehtivaid reegleid ja seadusi. Üks seadustest, mida Eesti peab jälgima on GDPR (2016/679).

Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis peame käituma vastavalt GDPR nõuetele.

Mida GDPR sätestab?

GDPR sätestab nõuded, kuidas peab eraisiku isikuandmeid kaitsma, hoidma, millal võib neid kolmandatele isikutele anda, kuidas pääseb füüsiline isik ligi oma isikuandmetele ja kõik muu, mis puudutab füüsilise isiku andmeid.

Mis on isikuandmeid?

Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed-ja-tootlemine/isikuandmete-liigitus) sätestab isikuandmete kohta:

Tavalised isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega saab teda otse või kaudselt tuvastada. Tuleb arvestada, et isikuandmed on ainult füüsilisel isikul – juriidilisel isikul puudub eraelu ning seega ka isikuandmed. Tavaliste isikuandmete alla kuuluvad näiteks: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid. 

Tundlikud isikuandmed ei ole üldmääruses eraldi loetletud, kuid määratletavad kui isiku privaatelule suuremat ohtu valmistavate andmetena ning mis ei kuulu eriliiki isikuandmete loetellu.Tundlikeks loetakse samuti neid andmed, mille avaldamisega kaasneb oht elule ja tervisele, identiteedivargusele ning kui võib kaasneda varaline ja mainekahju jms. Näiteks on tundlike andmetena käsitletav sotsiaalabi saamine, samuti kriminaal- ja väärteomenetlusega kogu toimumise protsessi jooksul seotud andmed. Selleks saavad olla makseteenustega seotud andmed pankades, krediitkaardi andmed, digitaalsed usaldusteenuse andmed digiallkirjastamiseks, mitteavalik teave inimese varandusliku seisu kohta, sõnumisaladusega kaetud sideandmed, reaalajas asukohatuvastuse andmed, krediidireiting jm profileerimine, millel on õiguslik tagajärg või oluline mõju. Paljudel juhtudel osutub tundlikuks inimese kohta käiv info, mis on avaliku teabe seaduse alusel käsitletav kui juurdepääsupiiranguline teave. 

Eriliiki isikuandmete alla kuuluvad enamus selliseid andmeid, mis varasema sõnastuse järgi olid Eestis käsitletavad kui delikaatsed isikuandmed. Nendeks on isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutised), terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Kas Casinobonuses kogub isikuandmeid?

Casinobonuses veebileht ei kasuta Google Analyticsit või muid tehnoloogilisi seadmeid, mis võimaldaks koguda isikuandmeid. 

CasinoBonuses ei näe, ei kogu ja ei pääse ligi sellistele andmetele nagu:

  • Sinu ees- või perenimi
  • Sinu isikukood
  • Sinu asukoht
  • Sinu pangakonto ja issetulek.

Kas Casinobonuses kasutab küpsiseid?

Casinobonuses veebilehele pole paigaltatud Google Analytics või muid seadmeid, mis salvestaksid küpsiseid sinu nutiseadmesse või arvutisse.

Tagasi Boonuste Juurde?